Den sociálních služeb

Dne 28. června 2011 se studenti multikulturního semináře Slezského gymnázia zúčastnili Dne sociálních služeb. Cílem této akce bylo navštívit a seznámit se s činností Pedagogicko-psychologické poradny, Armády spásy a Speciální mateřské školky Eliška. Seminaristé byli rozděleni do tří skupin, které se postupně střídaly při návštěvě jednotlivých institucí.

Pro skupinu, ve které jsem byl já, byla prvním stanovištěm Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen jako PPP). S touto institucí nás ochotně seznámil ředitel Mgr. Ivo Schvan, díky němuž jsme se o PPP dozvěděli mnoho nových informací. Například že byla založena v roce 1973, dnes pracuje s 2500 klienty ve věku 3 – 20 let. Hlavní náplní je diagnostika, intervence a metodika práce s dětmi.

Druhou zastávkou během našeho dne bylo Centrum sociálních služeb Samaritán Armády spásy, které je zaměřeno na mužskou klientelu. Díky zdejším zaměstnancům jsme se mohli podívat do prostor, kam se člověk dostane velmi snadno. Stačí se nepohodnout s partnerem, ztratit práci, pořídit si pár špatných úvěrů. Všichni jsme se shodli na tom, že tato práce je velmi těžká, a proto pracovníkům za jejich lidský přístup děkujeme. Tato návštěva nás vyprovokovala k zamyšlení, zda i my nemůžeme pomoci, a rozhodli jsme se uspořádat začátkem roku 2011/2012 sbírku oblečení pro Centrum sociálních služeb.

Celý program jsme zakončili návštěvou mateřské školky Eliška nejen pro tělesně postižené. Zde nás paní ředitelka Mgr. Paterková a paní zástupkyně Mgr. Kirschnerová provedly prostorami MŠ Eliška. Do této školky chodí řada našich spolužáků již 9 let pomáhat, vedou zde kroužky a organizují pro děti zajímavé akce. Studentskou vedoucí tohoto projektu je Barbora Blahutová ze 2. B, která nám zde také sdělila své zkušenosti se spoluprací. Pochopili jsme, že díky firmě Ostroj se podařilo během několika let zřídit relaxační zóny, specializované a odborné učebny pro práci s autisty či dětmi s dalšími postiženími. Opět jsme si uvědomili, že všichni pracovníci mateřské školky Eliška musí mít ohromnou vnitřní sílu pro plnění tohoto náročného poslání.

Děkujeme všem institucím a jejich zaměstnancům za možnost nahlédnout do zákulisí.

Za všechny studenty Slezského gymnázia Matěj Janyška, 3. C

Kategorie: Základy společenských věd