Pobavili jsme (nejen) Lauru

p1080762Jak jste jistě pochopili, bude řeč o 1. červnu, kdy všechny Laury slaví svátek. Pro nás to ale byl den, kdy svůj svátek slavily všechny děti školou povinné. A my chtěli být u toho.
V rámci Dne dětí si téměř tři desítky studentů Slezského gymnázia v Opavě vyzkoušely, jaké to je stanout před žáky základní školy a pokusit se je na hodinu zabavit. Do několika tříd nižšího stupně ZŠ Opava na ulici E. Beneše vstoupily s prvním zvoněním dvojice studentů, které měly na šedesát minut obstarat program. Nutno přiznat, že přes výhodu dvou „bavičů“ na jednu třídu byl občas problém udržet děti v klidu, a to i s občasnou pomocí jejich třídního učitele. Vsadili jsme ale na osvědčenou taktiku – snažili jsme se děti zaujmout poutavou četbou. Vybrali jsme vhodný úryvek z knihy (dětem se přece má číst alespoň dvacet minut denně!) a pak jsme si zahráli nejen hry vztahující se k ní, ale připravili i spoustu dalších aktivit. Všechny nás přitom překvapilo a potěšilo, jak jsou děti bystré, chápavé a vtipné. Ano, vtipné. Nejednou jsme se zasmáli při poznámce některého z chlapců nebo nás dojaly projevy galantnosti vůči jejich spolužačkám. Do upřímného nadšení nás uvedl i jejich zápal pro hru.
Po hodině této „výuky“ jsme se mnozí shodli, že by nás asi bavilo stát se učiteli, ale při představě, že by se podobné vypětí opakovalo každý den, jsme se ve svých fantaziích krotili. Snad tak na jeden den v týdnu…
Následovalo divadelní představení dalších studentů Slezského gymnázia, členů divadelního souboru Bez názvu. K předvedení si vybrali pohádku O Popelce, a to v tradičně-moderním pojetí. Děti se od srdce smály, my taky. Herci se pokusili o interakci s publikem a podařilo se. Zvláště nazouvání střevíčku a hledání nevěsty Popelky mezi diváky se neobešlo bez bujného veselí.
Teď jsme už jen čekali na reakci pedagogů ze základní školy. Byla pozitivní, osvědčili jsme se a za rok jsme opět zváni. Snad se ze strany školáků i studentů setkáme se zájmem a vzájemně se zase pobavíme.
Barbora Havlická, 2. A

Kategorie: Volnočasové aktivity