Připomínka ukončení 2. světové války

p1080649Pátek 6. května 2011 vybralo město Opava k uspořádání pietní vzpomínky na konec největšího válečného konfliktu 20. století. Akce se zúčastnilo také několik studentů Slezského gymnázia Opava, kteří se o historii zajímají – důkazem je to, že si vybrali seminář dějepisu.
Že jde o událost těsně související s dějinami vojenství, bylo zřejmé na první pohled, neboť největší zastoupení zde měla opavská vojenská posádka. Vedle vojáků se vzpomínky účastnili představitelé města, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, dalších opavských institucí a v neposlední řadě také tří škol.
Zahájení oznámila slavnostní famfára. Následovaly krátké projevy, vystoupil primátor města, představitel legionářů a velitel vojenské posádky, který přečetl rozkaz ministra obrany, vydaný k příležitosti vítězství nad fašismem. Následoval hold obětem, jimž se místem posledního odpočinku stal opavský městský hřbitov. Tuto část slavnosti doprovázel zpěv dětského sboru. Na závěr zazněla česká státní hymna.
p1080651Rozcházeli jsme se a vraceli se ke každodenní práci. Každému však alespoň chvíli ještě v mysli zněla ozvěna slov, která by se nikdy neměla změnit ve frázi. Slov, která charakterizují válku jako absolutní zlo, odsuzují rasismus, nesnášenlivost a xenofobii, z nichž tehdejší světový konflikt vzešel. Ty ale s porážkou fašismu nezmizely, a jsou proto hrozbou i pro současnost. V této souvislosti je s podivem, že se podobných akcí nezúčastňuje více školní mládeže. Snad příští rok?
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis