Kde se setkává minulost dávná a dávnější?

p1080699Pokud si chcete zodpovědět v úvodu položenou otázku, vydejte se se seminaristy dějepisu 3. ročníku na odbornou exkurzi do kostela sv. Vojtěch a sv. Jiří na Dolním náměstí v Opavě. Tento svatostánek je totiž unikát. Ti, kteří v něm rozjímají při bohoslužbě, si většinou neuvědomí, že překrásné projevy barokního umění jen o vlásek unikly zkáze. Když jezuité kostel velkolepě přebudovali podle zásad svého řádu, vtiskli mu charakter nezaměnitelné dominanty – stavba hýřila barvami fresek a leskla se zlatem a mramorem. Obyčejným lidem představovala, jaký život na ně čeká v biblickém ráji. Kostel si udržoval svou důležitost také po odchodu jezuitů z Opavy. Pak ale přišla pohroma. 20. století zahájilo svůj běh 1. světovou válkou, zanedlouho následovala 2. světová válka. Při osvobozování Opavy v dubnu 1945 dopadla na střechu kostela zápalná puma, budova se ocitla v plamenech. Po válce ale byly škody odstraněny a kostel v rámci možností opraven. Jeho klenba zůstala pietně bez nástropních maleb, aby si každý návštěvník uvědomil ničivou sílu války. Nám se podařilo nakouknout tak říkajíc za oponu, když jsme se v zaoltářním prostoru seznamovali s fotografiemi z předválečného období, ale také zkoumali doklady o válečné zkáze stavby. A pak nás čekalo to nejdobrodružnější. Po 105 schodech věže jsme vystoupali do prostoru mezi novodobou klenbou a krovem střechy kostela. Teprve při pohledu zvenčí na kruhové okno v průčelí bylo zřejmé, jak vysoko jsme se dostali. Návštěva kostela sv. Vojtěch a sv. Jiří 24. května 2011 v nás zanechala hluboký dojem.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Aktuality, Dějepis