Matematický klokan – okresní kolo má vítěze

Matematický klokan, mezi žáky základních a středních škol populární soutěž v řešení zajímavých matematických úloh. O výsledcích školního kola jsme již informovali, dnes jsou už také známy výsledky této soutěže v rámci okresu. S radostí můžeme oznámit, že Michal Kopf ze třídy 3.A obhájil prvenství z minulého roku, i když s malou změnou. Nejedná se o 1. místo v kategorii Junior, ale v kategorii Student, která je určena pro žáky 3. a 4. ročníku. Michalovi blahopřejeme a přejeme další úspěchy při zdolávání matematických úloh.

V Opavě 20. 4. 2011
Jana Dümlerová

Kategorie: Matematika