Máme úspěšné řešitele – čtěte

Dosáhnout mety úspěšného řešitele v krajském kole biologické olympiády je úkolem nelehkým. V letošním ročníku kategorie B, jehož krajské kolo proběhlo v pátek 15. dubna, se to podařilo z počtu 42 účastníků celkem 5 soutěžícím.
Mezi těmito pěti úspěšnými řešiteli v kraji jsou i zástupci SGO – a to Radim Čechák a Jan Bradávka, žáci třídy 2.B. Oběma blahopřejeme a děkujeme za šíření dobrého jména Slezského gymnázia.
Všem těm, kteří se v letošním roce účastnili biologické olympiády, taktéž děkujeme a věříme, že se můžeme těšit jejich zájmu o biologii i v nadcházejícím školním roce.

V Opavě 20. 4. 2011
Jana Dümlerová

Kategorie: Biologie