Psavec 2011

Školní studentská knihovna vyhlašuje VIII. ročník soutěže tvůrčího psaní. Soutěž je anonymní.

Poezie: volné téma, soutěžící odevzdá nejvíce 3 básně.

Próza, publicistika, scénář: volné téma, soutěžící odevzdá pouze 1 práci v rozsahu nejvíce 10 stran A4.

PROPOZICE SOUTĚŽE PSAVEC 2011

Kategorie: Český jazyk