Přednáška na téma Totalitární rysy španělské inkvizice

p1080056„Toda la verdad“ neboli celou pravdu, to a nic jiného chtěli znát španělští novověcí inkvizitoři. Drastickými způsoby mučení získávali od „kacířů“ přiznání ke hříchům často až absurdních rozměrů. Neboť při těchto výslechových metodách si lidé dokonce vymýšleli, že byli přítomni i u vraždy Ježíše, jen aby už ukojili zvědavost inkvizitorů a oni s mučením přestali.
Přednášku na uvedené téma přednesl v pátek 11. března 2011 studentům Slezského gymnázia v Opavě pan docent Mgr. Jiří Chalupa, Ph.D., pedagog Palackého univerzity v Olomouci, který působí na Katedře romanistiky zdejší Filozofické fakulty. Seznámil nás s velmi zajímavými fakty. Rozebral postupy španělských inkvizitorů, vysvětlil, jak vůbec tato totalitární organizace vznikla, a osvětlil i některé její zásady.
Studenti si z přednášky odnesli mnoho šokujících informací. Při posuzování platila presumpce viny, jestliže člověk neprokázal, že žalovaný čin nespáchal, byl odsouzen často i k trestu smrti. Také z tohoto důvodu je bilance neviny a viny tři ku devadesáti sedmi procentům. Další „pikantní“ informací je novodobé využití výslechové metody inkvizitorů, tzv. waterboarding. Při ní je obviněný přivázán k lavici, na obličej mu je položen kus látky, který je poléván vodou a v dotyčném navozuje pocit tonutí. Tato metoda byla využívána i ve 20. století! Neméně pozoruhodné je, že mezi inkvizicí odsouzené patřili i přední církevní představitelé. Ovšem samotní spolupracovníci inkvizice byli chráněni imunitou vůči obvinění. Ve španělském jazyce najdeme mnohonásobně víc výrazů pro slovo udavač než v jiných jazycích světa. Tak tato organizace ovlivnila nejen způsob života Španělů a jejich kulturu, ale i jejich jazyk.
Když se člověk dozvídá fakta o událostech, které se v historii děly, nutí ho to zamyslet se nad tím, jak je vůbec možné, že něco takového existovalo. Nebo je na místě jiný než minulý čas?
Beáta Baranová, 4. D

Kategorie: Dějepis