7 dní v CERNu aneb V náruči antihmoty

Ve středu dne 16. března 2011 se v opavském Klubu Art sešlo na 50 posluchačů z řad studentů, učitelů i široké veřejnosti, kteří si nenechali ujít v pořadí již čtvrtou přednášku, tentokrát s fyzikářem SGO Mgr. Jiřím Robenkem. Ten koncem prosince v rámci projektu pořádaného MŠMT a Karlovou univerzitou v Praze navštívil Evropskou organizaci pro jaderný výzkum neboli CERN.

Ve dvou pestrých hodinách jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací týkajících se systému urychlovačů, antičástic či samotného komplexu organizace. Pomocí prezentace jsme nahlédli i do takových koutů CERNu, kam oko obyčejného smrtelníka jen těžko pronikne, a to například do samotné kanceláře, kde byl vynalezen internet. Čím hlouběji se slunce nořilo do stínu noci, tím více jsme se i my dostávali pod pokličku tajuplné fyziky a s úžasem poslouchali, co vše se děje v podzemí na pohled nezajímavých budov ženevského CERNu.

Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci velmi příjemného odpoledne, a zejména panu Robenkovi, který byl ochoten se s námi podělit o zážitky a zkušenosti ze svého neobyčejného výletu.

Lenka Gollová, 2. B

Kategorie: Aktuality