Tradiční soutěže v anglickém jazyce

V prosinci a v lednu proběhly na naší škole tradiční soutěže v anglickém jazyce, a to olympiáda a překladatelská soutěž.

Nejprve to byl již 6. ročník soutěže v překladu z anglického jazyka Translator of the Year. Soutěž opět probíhala ve dvou kategoriích, v poezii a próze. Oceňujeme zájem studentů, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti v oblasti překladatelství. V oboru poezie soutěžilo 16 studentů  a s prózou se popralo studentů 7.

Porota složená z vyučujících anglického jazyka ohodnotila soutěžící  následujícím způsobem:

V kategorii poezie na 3. místě skončila Eva Haasová ze 4.D, na 2 místě Nikola Boczková a vítězství již podruhé obhájila Tereza Štifnerová ze 4.B

V kategorii prózy se o 2.-3. místo podělili Eliška Vařejkovvá ze 4.C a Ondra Herudek  ze 3.A a vítězství připadlo stejně jako v předchozích dvou letech Janu Kosterovi ze 3.A

Všichni soutěžící prokázali opravdu obdivuhodné zvládnutí nejen cizího, ale i rodného jazyka, a věříme, že je jejich zájem o literaturu neopustí.

 

Také soutěž v konverzaci v anglickém jazyce, olympiáda, má dlouholetou tradici. V letošním roce se jí zúčastnilo 28 studentů, z nichž po písemném testu postoupilo 7 do ústního finále, kde hovořili s porotou na vylosované téma a ve dvojicích pak řešili zadané řečové situace. Všichni soutěžící prokázali nejen zájem o jazyk, ale i velmi dobré znalosti, přesto však porota musela určit nejlepší. Na 3. místě skončila Barbora Blahutová z 2.B a Ondra Herudek ze 3.A se stejným počtem bodů, 2. pozici obsadila Linda Hanslíková ze 2.A a vítězství již podruhé obhájil Jan Kostera ze 3.A.

Dva nejlepší budou reprezentovat školu v okresním kole, které se koná 9. února 2011, a my jim přejeme, aby měli pevné nervy a dosáhli na co nejlepší umístění.

Kategorie: Cizí jazyky