Olympiáda Dona Quijota

Olympiáda Dona Quijota

Olympiáda Dona Quijota

Na konci ledna proběhla na naší škole již tradiční Olympiáda Dona Quijota ve španělštině. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první a druhé, třetí a čtvrté ročníky. Studenti si poradili v první části s poslechem (ti z vyšší kategorie na úrovni B2), popisem obrázku či příběhem a v druhé části s vystoupením na dané téma.
Ti nejlepší z prvního místa postupují do krajského kola, které se bude konat v březnu v Ostravě na Gymnáziu Hladnov.
Všem španělštinářům děkujeme za účast, odvahu vystoupit a předvést své znalosti. Neboť co může být krásnějšího na světě než španělština.

 

 

Výsledková listina:

I. kategorie
1. Jana Montagová
2. Andrea Ledererová
3. Alena Křesťanová
II. kategorie
1. Petra Farská
2. Michaela Večerková
3. Filip Kinnert

Vítězové obou kategorií budou mít připravné hodiny pro krajské kolo tak, aby se co možná nejlépe umístili ve velké konkurenci mezi ostatními školami v kraji a navázali na úspěchy z minulých let. Budeme jim držet palce.

Další akce :
8.2.2011 v Loutkovém divadle uvidíme vystoupení Víti Marčíka Sněhurka a sedm trpaslíků ve španělštině, se kterým úspěšně projel Španělsko a získal několik ocenění.

Od pondělka 7. února začne nový seminář konverzace pro studenty prvního ročníku, který se bude konat na učebně č.243 v 14.45. Hodiny budou věnovány především komunikaci. Zároveň bude věnován dostatečný prostor vysvětlení a procvičení gramatických jevů.

Nadále probíhají konverzace a prezentace s rodilou mluvčí z Kolumbie Paulou ve třetím a čtvrtém ročníku. Po přednášce o Kolumbii, následovaly simulované situace z běžného života. Tato setkání výrazně zkvalitňují výuku španělštiny na naší škole. Těšíme se na další pokračování.

Studenti třetího a čtvrtého ročníku připravují další nezapomenutelné vystoupení pro představení do Kabaretu Evropy, pořádaného Kanceláři poslance Evropského parlamentu Evžena Tošenovského v Divadle loutek v Ostravě, které proběhne 31.3.2011. Doufáme, že publikum ocení naše vystoupení a pošle nás do Belgie.

Vaši španělštináři

11_01_27 Olympiáda ze ŠJ

Kategorie: Cizí jazyky