Nejlepší němčináři Opavska v okresním kole Soutěže v německém jazyce

8. února 2011 se na Slezském gymnáziu v Opavě sešli vítězové školních kol Soutěže v německém jazyce, aby zde prokázali své kvality a aby z jejich středu vzešel ten nejlepší, který bude náš okres reprezentovat 14. března 2011 v krajském kole v Ostravě. Porota, v níž zasedly pedagožky různých středních škol, pečlivě zhodnotila výkony jak v psaném projevu, tak v konverzaci. Nedílnou součástí byl poslech náročného textu a řešení zadaných úloh. Po vyčerpávajícím dopoledni bylo rozhodnuto.

Na 1. místě se umístila a postup do okresního kola si zajistila Lucie Winklerová z Mendlova gymnázia Opava. 2. místo připadlo Janu Kopřivovi ze Slezského gymnázia Opava a 3. místo obsadili hned dva soutěžící – Daniel Štěrba z Mendlova gymnázia Opava a Veronika Šulová z VOŠ a HŠ Opava.

Všem soutěžícím blahopřejeme k jejich výkonům, vítězce přejeme hodně úspěchů v krajském kole a Janu Kopřivovi opatří velký dík za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Monika Martínková

Kategorie: Cizí jazyky