Hra na realitu

V pátek 28. ledna 2011 dostalo 25 studentů Slezského gymnázia v Opavě možnost vyzkoušet si opět něco nového. Jejich učitelé angličtiny pro ně totiž ve spolupráci s agenturou Metodica realizovali výuku netradiční metodou. Jednalo se o tzv. simulační hru. V tomto případě šlo o simulaci zasedání představitelů Moravskoslezského kraje, během něhož byly prezentovány dva projekty na podporu cestovního ruchu v regionu. Studentům byly přiděleny role vymezující jejich cíle a jednání v dané situaci. Někteří se tak na tři hodiny stali krajskými zastupiteli, jiní členy dvou konkurenčních projektových týmů a další se zase museli popasovat s rolí novinářů, kteří celé dění prezentovali v regionálním tisku. Výkony našich studentů jsou o to cennější, že celý program probíhal v anglickém jazyce.
Všichni zúčastnění se aktivity zhostili s plným nasazením a skutečně se do svých rolí vžili. Dokonce i zástupci agentury Metodica, kteří hru již dříve organizovali v různých školách Moravskoslezského kraje, hodnotili předvedené výkony jako nadstandardní. My, učitelé, pak můžeme být vděční za studenty, jež se nebojí nových výzev a snaží se překonávat překážky s nadšením a sebedůvěrou. Kéž jim elán a zápal pro věc vydrží v životě co nejdéle.
A jak hodnotí simulační hru Vojta Tkáč, jeden ze studentů-aktérů?
„Tato aktivita nám umožnila jednu zásadní věc: několikahodinovou věcnou konverzaci v anglickém jazyce. To je šance, která se nenaskytne každý den. Během tohoto dopoledne si nikdo z nás nepřipadal jako český student, nýbrž jako anglicky mluvící politik, projektový manažer či novinář. Někteří z nás si vyzkoušeli prezentaci vlastního imaginárního návrhu na vylepšení situace v určitém regionu Moravskoslezského kraje. Diskuze i dohadování o projektu pro nás pak definitivně znamenaly možnost vžít se do naší politicko-ekonomické role anglicky mluvícího Čecha. Jiným z nás byla určena postava politika, buď komunistického, nebo naopak pravicového. Tak či tak, nehledě na přidělené politické názory, každý přispíval do diskuze.
Některým z nás připomnělo toto dopoledne populární pořad České televize „Den D“, vyzkoušeli jsme si komunikaci tohoto typu na vlastní kůži, což bylo mé dlouhodobé přání.
A co jsme se naučili? Není jednoduché prosadit svůj názor, zvláště ne v angličtině. Není jednoduché ztotožnit se s politickými názory strany. A hlavně není jednoduché řídit a organizovat sezení 20 studentů Slezského gymnázia.“
Mgr. Zdeňka Hrstková & Vojta Tkáč (2. A)

Kategorie: Cizí jazyky