Bramborové medaile ruštinářů v kraji

V pondělí 21.2.2011 se v Ostravě konalo krajské kolo olympiády v ruském jazyce, kterého se zúčastnily dvě vítězky školního kola. V kategorii 1.-2. ročníku školu reprezentovala Eva Halfarová ze 2.D a ve starší kategorii Lenka Pompová ze 4.B

Podobně jako ve školním kole se soutěž skládala ze dvou částí. V první účastníci museli prokázat své schopnosti porozumět slyšenému textu a ve druhé pak hovořili na vylosované téma se zkušební komisí. Obě naše studentky prokázaly velmi dobré znalosti ruského jazyka, ale nakonec odjely s bramborovými medailemi za  4. místa. Domnívám se, že v krajské konkurenci se jedná o velmi pěkný úspěch, ke kterému je možno jen pogratulovat.

Kategorie: Cizí jazyky