Soutěž v ruském jazyce

Nebývalou účast 21 soutěžících v obou kategoriích zaznamenalo školní kolo Soutěže v ruském jazyce ve čtvrtek 27. 1. 2011. Výborné výsledky prokázali všichni soutěžící nejen v testech k poslechové části, ale i v ústní části, ve které konverzovali se členy poroty. Při řešení nejrůznějších komunikačních situací prokázali značnou jazykovou pohotovost a kreativitu.

 Vítězkou I. kategorie je Eva Halfarová, na 2. místě se umístila Kateřina Slaninová a na 3. místě Daniel Šafrán. Všichni ze třídy 2. D.

 Ve II. kategorii zvítězila Lenka Pompová ze 4. B, která je vítězkou v Soutěži v ruském jazyce již potřetí. 2. místo obsadila Veronika Pagáčová, 3. místo Marie Pospěchová. Obě ze 4. E.

 Vítězky obou kategorií postupují do krajského kola, které se koná 21. 2. 2011 v Ostravě. Удачи!

 Mgr. Dana Pavelková

11_01_27 Olympiáda z RJ

Kategorie: Cizí jazyky