Ohlasy Vánoční matematické soutěže

V pondělí 20. prosince 2010 (to bylo to pondělí těsně před Vánoci) proběhla v prostorách naší školy akce nazvaná Vánoční matematická soutěž, které se účastnili žáci osmých a devátých tříd ZŠ a nižších tříd víceletých gymnázií. Pořadatelem bylo již tradičně právě Slezské gymnázium. Letos se jednalo už o 5. ročník tohoto logicko-matematického klání.

Princip soutěže je celkem jednoduchý: soutěžící týmy, čítající dva nebo tři členy, které zastupují své základní školy, změří své síly hned v několika disciplínách. Za vyřešení jednotlivých úkolů získají vždy jeden bod. Skupina s největším počtem bodů vyhrává – jak překvapivé!

Disciplíny byly celkem tři, a to: řešení samostatných slovních úloh (které nebylo vůbec lehké nachystat), dále vyřešení obdélníkového hlavolamu připraveného na podlaze jedné z učeben (který nebylo vůbec lehké po soutěži uklidit) a nakonec úkol, který se podobal obyčejnému hraní se skládací dřevěnou kostkou, účelem však bylo seskládat ji do předem vymýšlených a promyšlených struktur. No prostě – nic lehkého.

Letos jsme zaznamenali takovou „raritu“. Reprezentant ZŠ Raduň se spojil se dvěma vyslanci ZŠ Kylešovice, kteří to společnými silami dotáhli až na krásné čtvrté místo. O první tři místa se podělila družstva:

1. místo: ZŠ sv. Ludmily
2. místo: MGO (4.A)
3. místo: MGO (3.A)

Mikuláš Machala 1.B

Kategorie: Matematika