ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČEŠTINY ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

V úterý 30. listopadu proběhlo školní kolo OČJ. Soutěže se zúčastnilo 60 studentů 1. – 4. ročníku. Museli prokázat své znalosti a dovednosti ve 2 oblastech: jazykové a stylistické. Úkoly vytvořené zadavatelem – Národní institut dětí a mládeže MŠMT – nejsou vždy jednoznačné a téma slohové práce obvykle nebývá nijak zvlášť nápadité (např. letos to byla „Moderní Popelka“).

Přesto studenti prokázali i tentokrát své schopnosti a kreativitu, a tak měly hodnotitelky (Mgr. Z. Dočekalová, Mgr. L. Weiglhoferová) koho ocenit:

1. místo   Helena Skřontová, 3. A
2. místo   Lenka Pompová, 4. B
3. místo   Tereza Dračková, 1. A

Do okresního kola OČJ, které se uskuteční v březnu 2011 tradičně v naší škole, postupují Helena Skřontová a Lenka Pompová, v případě nepřítomnosti některé z nich je náhradnicí automaticky Tereza Dračková.

 Všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony.

Vítězkám přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže!

 Mgr. Zita Dočekalová

Kategorie: Český jazyk