Předvánoční beseda v Klubu Art

Vánoční svátky klidu a míru se blíží. Člověk se chce naladit na vlnu pohody. Koledy hrající v supermarketu ale nenaplní toto přání podle jeho představ. Proto se SGO, ve spolupráci s opavským Obecním domem, rozhodlo uspořádat ve středu 15. prosince 2010 besedu na téma Vánoce.
Kdy, kde, jak vůbec vzniklo slavení Vánoc? Co se v tento svátek oslavuje? Jak to, že i nekřesťané uznávají symboly, jako jsou adventní věnec, stromeček nebo betlém? Všechny tyto dotazy nám zodpověděl pan Mgr. Jan Lukáš. Svým vyprávěním posluchačům objasnil mnoho neznámých faktů. Podělil se s námi i o své osobní zkušenosti z cest po Izraeli, při nichž navštívil také místo narození Ježíše Krista – Betlém. Seznámil nás například rovněž s vánočními zvyky z doby Karla IV. A to vybírám jen namátkou.
Při této příležitosti se učitelé i žáci ocitli na stejné straně, byli posluchači. Série besed, kterou toto předvánoční povídání zahájilo, má přispět k jiné interakci mezi učitelem a žákem, jež dosud probíhala jen v lavici a před tabulí.
Doufáme, že přednáška přinesla příjemné zážitky všem zúčastěným stranám a že další besedy budou alespoň tak úspěšné jako tato. Náš příspěvek berte rovněž jako pozvánku na další akce Slezského gymnázia v Obecním domě.

Beáta Baranová, 4. D

10_12_15 Přednáška Mgr. Lukáše v Obecním domě

Kategorie: Aktuality, Dějepis, Základy společenských věd