Notování s andílky

             Představte si, že se ocitnete ve škole snů, kde se kolem Vás žactvo vznáší v andělském rouchu a pěje nadpozemskými hlásky. Přidejte, že i takoví, kteří si nestihli pořídit bělostný hábit, připojili svůj zpěv alespoň u nejznámějších koled. Nezapomeňte, že stranou nestáli ani učitelé – vytvořili s žactvem jeden velkolepý sbor. A připočtěte, že ti s počerněnými tvářemi a v čertovském kožichu zůstali v propadlišti suterénních šaten nebo se jako mávnutím kouzelného proutku proměnili a přidali se k andělským zpěvům. Navrch ještě zahrňte dva svaté muže s berlou a biskupskou mitrou. – A dostanete přibližnou představu toho, co se odehrávalo v pátek 3. prosince 2010 na odpočívadle schodiště Slezského gymnázia. Krátce – přišel Mikuláš. Trochu předčasně, pravda, ale víte, co toho má na starosti? Tak aby to všechno stihl!

            Učitelky estetických výchov Mgr. Zdeňka Myšková a Mgr. Michaela Nová si vzaly na starost přípravu tohoto malého svátku. Místo notování bylo slavnostně nazdobeno, slova koled nakopírována a rozdána. Nástroje doprovodu spustily a zpěvy se rozlehly budovou. No – někdy daleko výrazněji zněly refrény, ale to snad způsobilo to, že se u známějších pasáží přidali všichni, kteří jinak jen poslouchali. Improvizovaný andělský sbor žáků 2. C zazpíval skladby české, ale i francouzské, anglické, německé a dokonce latinské. Po zpěvech přišla na řadu nadílka. Nic se ale nedává zdarma, a tak i u nás museli někteří žáci projít plněním úkolu, než rozbalili zaslouženou cukrovinku. Všichni jsme si atmosféru předvánočního zpívání moc užili. 

Mgr. Magda Hrstková

10_12_03 Mikulášské zpívání

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)