Projektové vyučování na téma Soužití

p1070598V úterý 16. listopadu 2010 škola poskytla žákům seminářů dějepisu a multikulturního vzdělávání ze 3. ročníku možnost podívat se na novodobé dějiny romského etnika tak říkajíc jejich očima. Byla využita forma projektového vyučování, která zahrnovala filmovou projekci, odbornou přednášku, poučení o romském holocaustu, práci s pramenným materiálem a také zasvěcení do tradic, z nichž některé se mohou ještě dnes vázat k životu Romů.
Film pořadatelé vybrali z nabídky Kdo jiný? společnosti Člověk v tísni. Ve snímku Já, moje romská rodina a Woody Allen italská romská dívka Laura mapuje současné osudy své rodiny. Mluví o svých rodičích, kteří se rozhodli pro usedlý život v panelovém bytě, ale také o své babičce a strýcích, kteří stále žijí v karavanech a musejí se přesouvat z místa na místo, protože je většinová společnost nechce ve svém sousedství. Značnou odezvu měla ta pasáž filmu, která se zabývala možnou Lauřinou svatbou.
Po projekci přednesla svůj příspěvek profesorka PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., která působí na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pokusila se osvětlit dějinné zvraty v životě romské komunity v 50. letech 20. století a z nich vyplývající problémy, které zasahují také do současnosti a ovlivňují soužití Romů a většinové společnosti. Svou přednášku doplnila řadou příkladů z vlastního výzkumu a ze svých kontaktů s Romy. Pokusila se také odpovědět na několik dotazů studentů.
Další příspěvek se věnoval dějinám romského holocaustu. Žáci pracovali s konkrétním dokumentem – s policejní vyhláškou z června 1942, která vymezovala postihy Romů v případě, že by opustili své místo pobytu, přerušili práci nebo nedbali o chování své rodiny. Dále se studenti měli zamyslet nad textem paní Růženy Danielové Žalující píseň, a to nejen z hlediska obsahu, ale především formy.
Na řadu přišla i romská hymna, informace o tradicích, jež se týkají zakládání a zajištění rodiny, řemesel, bydlení, životního stylu apod. Stejně jako v průběhu projektového vyučování je i zde třeba zdůraznit, že cílem akce bylo podat informace. Věříme, že naši žáci jsou už sami dostatečně schopni fakta zpracovat a vytvořit si postoje.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis, Základy společenských věd