Opava – Vídeň: lekce architektury

p1070286Tento název plus stručná anotace zlákala žáky Slezského gymnázia, aby se vypravili do prostor opavského Obecního domu. 19. a 26. října 2010 se zde seminaristé dějepisu nechali rádi poučit o avizovaném tématu od odborníka na slovo vzatého – průvodcem při prohlídce nám byl docent Pavel Šopák, učitel Slezské univerzity a přední znalec dějin umění. Je zároveň autorem expozice, proto mohl být jeho výklad skutečně zasvěcený.
Dá se říci, že jedním z exponátů byl také objekt, v němž jsme se ocitli – Obecní dům. Hned na schodišti nás uvítala výrazná reprodukce fotografie kostela sv. Hedviky, jedné z dominant našeho města. I tato stavba je produktem architekta, který studoval a žil ve Vídni, ale k našemu regionu měl vždy blízký vztah a „Hedvika“ zdaleka není jeho jediným projektem pro Opavu. A o to v celé expozici šlo – ukázat, že na sklonku 19. a na počátku 20. století byla Opava místem, které se bouřlivě měnilo. Stavěli zde architekti známých i méně známých jmen. Často je spojuje to, že studovali ve Vídni – odtud propojení měst v názvu expozice.
Jako žáky a zaměstnance Slezského gymnázia nás oslovilo autorství budovy, která je sídlem naší školy. Přinášíme kapku poučení i pro čtenáře tohoto článku:
Alfred Adolf svobodný pán von Stutterheim, vídeňský rodák, absolvoval v hlavním městě rakousko-uherské monarchie německou technickou školu. Mezi lety 1907 a 1909 byl opavským městským architektem, pak se ale vrací do Vídně a učí zde na Státní průmyslové škole. V Opavě po sobě zanechal stopy v podobě staveb Jubilejní Schillerovy školy (dnes Slezské gymnázium), vojenské administrativní budovy (dnes Rektorát Slezské univerzity) či měšťanské chlapecké školy (dnes VOŠ). Zúčastnil se také dalších soutěží s jinými projekty, ty ale nebyly vybrány k realizaci a postaveny byly budovy podle projektů Stutterheimových konkurentů.
Tolik alespoň ve stručnosti k rozšíření znalostí. Nyní zbývá poděkovat docentu Šopákovi za výklad a Opavské kulturní organizaci za zorganizování výstavy.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis