Konkatedrála v čase adventním

p1070620Jak naznačuje nadpis, navštívili 30. listopadu 2010 seminaristé dějepisu v rámci svých odborných exkurzí tentokrát největší z opavských kostelů – konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie. Jako obvykle byl součástí referát o dějinách této stavby. Informace pak doplnil správce budovy pan Solnický, který má chrám tak říkajíc v malíčku. Opravil některé údaje a bohatě je rozšířil. Tak jsme například postáli u památníčku, který má v kostele vojenská posádka ještě z dob existence habsburské monarchie. Koho by to napadlo, když na mramorové desce uprostřed je text upomínající na oběti 1. a 2. světové války? Ostatní detaily, na které nás náš průvodce upozornil, ale zcela jasně dokládají, kdo byl zadavatelem monumentu.
Nemohli jsme vynechat kapli sv. Anny, neboť zde je nejpřesvědčivěji zachována gotická klenba v přísném křížovém protnutí žeber. Jsou tu ale i další unikáty, např. zobrazení sv. Jana Nepomuckého ještě předtím, než byl kanonizován, tudíž bez obvyklé svatozáře sestávající z hvězd. Zajímavá byla i gotická socha sv. Pavla s mečem – nástrojem umučení tohoto světce.
Ale vraťme se do trojlodí konkatedrály. Hledali jsme barokizující prvky. Asi nejvýraznější je funerální náhrobník Karla knížete Lichtenštejna. Erb toho šlechtického rodu dal základ státnímu znaku Lichtenštejnska, a tak se tam dostaly také městské barvy opavské – červená a stříbrná.znak_lichtenstejnsko
Prošli jsme celým chrámem a obdivovali sochy, sousoší i malby barokních umělců. Pak jsme vystoupili tělem levé chrámové věže na kůr s varhanami a pozorovali kostelní prostor z jiné perspektivy. Nakonec nás ještě čekalo kolečko kolem objektu, které jsme však vzhledem k mrazivému počasí vzali spíše klusem. Pak jsme se s naším průvodcem rozloučili. Celkový dojem shrnul Alex Bednar, americký lektor, který s námi byl i na této exkurzi, prohlášením v češtině: „Hezký kostel.“
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis