Kaple sv. Kříže

p1070575V opavské mutaci časopisu Sedmička se Opavané blamovali tím, že nevěděli, který z místních církevních objektů se skrývá pod názvem kaple svatého Kříže. Seminaristé dějepisu Slezského gymnázia asi mezi dotazovanými nebyli, ti měli dokonce do zmíněného objektu namířeno v úterý 2. listopadu 2010 na odbornou exkurzi – a nikdo se neztratil, všichni stavbu našli.
Na opavském Magistrátu nám laskavě zapůjčili klíče od kaple a frekventantky semináře si připravily několik slov o historii objektu. Naslouchali jsme, ale hlavně se se zájmem rozhlíželi. Fragmenty fresek z 15. století jsou doplněny tabulkou s výkladem pod každou z nich. Tyto nástěnné malby ve své době jistě mocně působily na zbožné poddané, představují totiž okamžiky posledního soudu. My jsme z nich však dokázali vytěžit i další informace. Jednak jsme sledovali znaky gotického malířství, jednak jsme si připomněli středověkou každodennost prostřednictvím vyobrazených oděvů a dobových doplňků.
Navíc se – alespoň pro některé – stala exkurze také konverzační lekcí angličtiny. Vypravil se na ni totiž s námi americký lektor Alex Bednar, pro nějž se překládalo z češtiny. Postup se osvědčil, proto si ho seminaristé rádi zopakují. Už dnes jsme Alexe pozvali na další z našich exkurzí.

Kategorie: Dějepis