Studentům se v Londýně líbilo

Další, z dnes již tradičních zahraničních výjezdů, mají za sebou studenti Slezského gymnázia v Opavě. Tentorát strávilo 44 účastníků zájezdu týden v hlavním městě Velké Británie Londýně.

            Celou akci zorganizovali vyučující anglického jazyka. Po čtřiadvaceti hodinách v autobuse všichni vystoupili v Greenwichi, odkud se vypravili lodí po Temži do Westminsteru. I při pošmourném počasí si mohli vychutnat  nezvyklé pohledy na  bývalé londýnské doky v East Endu, přebudované na moderní čtvť s výškovými budovami nejroztodivnějších tvarů. Také známé londýnské památky jako Tower, Tower Bridge, Monument, St.Paul´s Cathedral či Globe Theatre vypadají z řeky jinak, než jak je známe z obrázků.

            V dalších dnech studenti potom viděli prakticky všechny významnější historické budovy a muzea v City, Westminsteru a West Endu a zajeli se také podívat na zámek Jindřicha VIII. v  Hampton Court. Těžko říci, která místa udělala na studenty největší dojem, ale podle ohlasů to byla především muzea Natural History, Science a British a v neposlední řadě také National Gallery.

            Aby studenti nebyli jen pasivními účastníky, dostali za úkol připravit si informace o nejznámějších místech Londýna, a tak se postupně vystřídali v rolích  průvodců, kteří seznamovali své kolegy se zajímavostmi jednotlivých objektů. Měli tak možnost si v praxi vyzkoušet, jak to vypadá, když mají svým výkladem zaujmout pozornost většího množství posluchačů.

             Studenti se vrátili obohaceni  nejen o poznání  pamětihodností tohoto velkoměsta, ale seznámili se i s životem v anglických rodinách, kde byli ubytováni. Dostali tak možnost procvičit si své znalosti anglického jazyka přímo v reálných situacích (a ne jen v inscenovaných dialozích jako ve škole). Mnozí pak využli své znalosti především na Oxford Street, která zaujala zvláště děvčata svými obchody s oblečením. Tak si prakticky všichni dovezli kromě zážitků také nějakou tu hmatatelnou památku na pobyt v hlavním městě Spojeného království, kterou budou všichni obdivovat a možná i závidět.

Kategorie: Cizí jazyky