Opavský kostel sv. Janů vydal svá tajemství

p1070226V úterý 5. října 2010 absolvovali seminaristé dějepisu 3. ročníku svou první odbornou exkurzi po pamětihodnostech města. Protože Opava je v pravém slova smyslu městem sakrálních staveb, není od věci, že jsme začali v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Tento objekt jako jediný zbyl po komendě řádu johanitů a tvoří zajímavou dominantu mezi nejfrekventovanějšími městskými tahy, Praskovou ulicí a Nádražním okruhem.
Z laskavosti civilního správce objektu paní Dybowiczové a kostelnice svatostánku jsme mohli kostel prolézt skutečně až po střechu. Interiér má svá překvapení – např. heraldické znaky komturů, náhrobky ze středověku a novověku či komturské křeslo. My jsme si však mohli připadat tak trochu jako v Narnii, když jsme prolézali starou skříní a stoupali po úzkém, strmém kamenném schodišti do oratoře. Stejně jako v sakristii jsme zde viděli jasné signály gotické architektury – klenební žebra a portál ve tvaru lomeného oblouku obložený na Opavsku tolik oblíbeným tufitem. Ale to nebyl konec našeho výstupu – paní kostelnice nám podala baterku a my šplhali po dřevěných žebřících skutečně až pod střechu kostela.
A na závěr ještě troška poučení pro každého. Nad portálem kostela sv. Janů najdete zvláštní kříž. Nazývá se tlapatý a je druhem kříže používaným v heraldice, symbolice a faleristice. Na rozdíl od normálního kříže se jeho ramena rozšiřují od středu směrem ven. Tento kříž se postupem času vyvíjel a vznikaly i nové poddruhy. Jedním z nich je i osmihrotý kříž. Podle barvy kříže a pozadí se dostal do povědomí spíše jako templářský nebo maltézský. Druhý jmenovaný (dnes bílý v červeném poli) je znakem řádu sv. Jana v Jeruzalémě (dnes Maltézských rytířů). Jeho dnešní forma pochází zřejmě z 15. nebo 16. století.
Hanka Latoňová, 3. A a Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis