Maturitní generálka začíná 11. října

Ve dnech 11. až 14. října 2010 proběhnou na Slezském gymnáziu zkoušky maturitní generálky. Celkem 148 žáků, kteří budou v tomto školním roce maturovat, tak dostane příležitost vyzkoušet si testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky.

Pro školu představuje maturitní generálka jedinečnou příležitost vyzkoušet si v praxi, jak bude vypadat organizace písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Žáci zúročí svoji zkušenost nejen při rozhodování o předmětové skladbě své maturity, ale rovněž při přípravě na zkoušky v následujících šesti měsících.

Hodnocení písemných prací ve školách bude ukončeno do 22. října a centrální zpracování všech výsledků pak do konce měsíce. Nejzazší termín pro zpřístupnění výsledků zkoušek maturitní generálky byl školám stanoven na 3. listopad 2010. Bude to 10 dnů před tím, než musí žáci podat ředitelce školy přihlášku k maturitní zkoušce 2011. V přihlášce budou muset uvést z jakých předmětů a v jaké úrovni obtížnosti zkoušek chtějí maturovat.

viz stále aktualizovaný web –http://www.novamaturita.cz/

Kategorie: Aktuality