Slovo ředitelky

Vítejte na stránkách Slezského gymnázia v Opavě a seznamte se s naší vzdělávací nabídkou a dalšími aktivitami spojenými s činností školy.
Vzdělávání žáků zaměřené na kvalitní přípravu ke studiu na VŠ spojujeme s výchovou směřující k vytváření vyrovnaného, spokojeného a všestranně zaměřeného člověka.
Školní vzdělávací program „V čase a prostoru se neztratíme“ naplňují nejen učitelé, ale všichni zaměstnanci školy.
Naše gymnázium si uchovává pozitivní rodinné klima, které je základem pro kvalitní práci a studium. Za naše jednoznačné priority považujeme respektování osobnosti, individuální potřeby žáků a schopnosti absolventů úspěšně se prosadit v životě.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na případnou spolupráci.

Ing. Milada Pazderníková
ředitelka školy

Kategorie: Hlavní nabídka