ŠKOLNÍ KNIHOVNA JE STUDENTŮM OPĚT K DISPOZICI

V letošním roce školní knihovna (2. patro, kabinet 338) rozšířila výpůjční dobu následovně:
Pondělí, pátek: 10. 35 – 10. 55
Úterý, čtvrtek: 7. 10 – 7. 55

Mgr. Zita Dočekalová

Kategorie: Český jazyk, Volnočasové aktivity