Po cestách slezského odboje v době 2. světové války

p1070055Seminaristé dějepisu 3. a 4. ročníku Slezského gymnázia v Opavě vkročili do nového školního roku 2010/2011 lehkým krokem. Již první týden výuky, tedy 6. září 2010, je čekala odborná exkurze zaměřená na 2. světovou válku a odboj ve Slezsku.
Cesta studenty zavedla do Štítiny, rodiště armádního generála Heliodora Píky, který byl významným představitelem československého zahraničního protinacistického odboje a aktivním tvůrcem naší zahraniční vojenské jednotky v Sovětském svazu. Zároveň se však stal jednou z prvních obětí zinscenovaných komunistických procesů na prahu 50. let. Byl odsouzen k trestu smrti a v Plzni popraven. Teprve dlouho po této justiční vraždě jeho jméno očistil syn Milan Píka.
Další zastávkou byla vyvýšenina nad Hájem ve Slezsku, která nese jméno Ostrá hůrka. Toto místo jsme navštívili, neboť se zde tyčí Památník Slezského odboje. V tomto důstojném pietním prostředí vylíčila seminaristům své vzpomínky, ale i postoje paní Naděžda Volná, jejíž tatínek František Sobotík položil za nacistické okupace život právě jako aktivní člen odboje ve Slezsku. Každý rok se zde scházejí pozůstalí a uctívají památku padlých. Celý tento vrch, na kterém monument stojí, byl také strategicky důležitým bodem jednoho z nejtěžších bojů 2. světové války na našem území. O této události – ostravsko-opavské operaci – nám podal obsáhlý výklad pan Ing. Jaromír Breuer. Díky tomuto našemu průvodci se studenti dozvěděli mnoho zajímavostí také o nedaleké dělostřelecké tvrzi Smolkov. Byl to první stavebně dokončený pevnostní komplex v celé Československé republice. Kanóny této pevnosti měly dostřel až k Opavě a jednotka obývající bunkr byla jako první u nás vycvičena pro boj v takovýchto prostorách. V září 1937 ji navštívil tehdejší prezident republiky Dr. Edvard Beneš. V té době tušil jen málokdo, jak se věci v Evropě vyvinou. Po zabrání Sudet získali celý pevnostní systém Němci, kteří právě na tvrzi Smolkov studovali konstrukci československého opevnění a získané zkušenosti pak využili v boji proti jiným pevnostem v Belgii.
Na závěr se účastníci exkurze odebrali do nově zrekonstruovaného Památníku 2. světové války v Hrabyni. Svou expozicí je v ČR skutečně ojedinělý. S pomocí interaktivních displejů, videoprojekcí a názorných exponátů návštěvníci snadněji proniknou do komplikovanosti doby dávno minulé, která však nesmí být zapomenuta. U některých expozic člověka až zamrazí.
Věřím, že pro studenty byla tato exkurze opravdovým vkladem a že jejich vědomosti byly doplněny o řadu informací. Za přípravu akce chceme poděkovat jejím organizátorům – činovníkům ČSBS paní Evě Horákové a paní Naděždě Volné a představiteli Matice slezské Ing. Jaromíru Breuerovi.
Beáta Baranová, 4. D

Kategorie: Dějepis