Volby trochu jinak aneb Jak to vidí žáci 2. B

obraz0200K volbám že se chodí až od osmnácti let? To ve 2. B neplatí. My jsme si je udělali tak trochu ,,po svém“.
Po tři týdny jsme v hodinách ZSV měli možnost zhlédnout sérii prezentací, které nám měly přiblížit a objasnit průběh voleb. A nejen těch, které proběhly předminulý víkend. Šest skupin utvořených z našich řad mělo za úkol najít, zpracovat a přednést informace o volbách, které jim byly přiděleny. Zakončením jejich prezentace byla scénka ve vlastní režii skupiny.
První se předvedli studenti s volbami do krajského zastupitelstva a jejich scénkou, kde poukázali na to, která generace chodí nejvíce volit (jedině nad 70 let), podle čeho vybírají kandidáty („Franta s náma chodí na pivo!“) a o čem se asi tak ve volební místnosti baví („Honem, nebo nestihnem Esmeraldu!“). Po nich následovala skupinka, které připadly volby do Evropského parlamentu. V jejich scénce se třída změnila na místo demonstrace a my byli svědky urputného boje za práva lesních skřítků a víl, který ale zastavil ministr životního prostředí, jenž svým protáhlým hlasem, připomínajícím jednoho nejmenovaného politika, sdělil reportérům, že hlasovací lístky jsou z recyklovaného papíru, a tudíž nikdo nemusí mít obavu o evropské lesy. Následovala prezentace o volbách do obecního zastupitelstva a scénka, díky níž jsme pochopili, jak moc se může nechat volič ovlivnit obyčejným balónkem, růží či jednou porcí guláše. V další hodině skupina žáků prezentovala informace o volbách do Senátu a předvedla malý kvíz, v němž byly každému z účastněných politiků pokládány lehké i nelehké otázky. A co z toho vyplynulo? Jak už to tak bývá, opět jsme se přesvědčili, že někteří se prostě nezmění. Jako předposlední vystoupili ti, kteří měli na starost volbu prezidenta. Svou prezentaci zakončili videem obsahujícím prezidentský slib, po němž následoval znovu slib, tentokráte ale v předvedení jednoho z žáků. Nakonec vystoupila skupinka s volbami do Poslanecké sněmovny, což se některým velmi hodilo, neboť už dosáhli osmnácti let a letos šli poprvé volit.
Myslím, že mluvím za celou třídu, když řeknu, že jsme díky jednotlivým prezentacím a scénkám získali spoustu nových informací, které se nám jednou určitě budou hodit a někteří z nás je do smrti nezapomenou (volby přímé, rovné, všeobecné a tajné), a že pokud by volby byly takové, jaké jsme je měli my v 2. B, byla by účast mnohem vyšší. Samozřejmostí je také poděkování p. učitelce Tkáčové za tento nápad a její neodmyslitelné vstupy do přednesu, které samozřejmě přinesly jen další užitečné informace.

Veronika Breuerová, 2. B

Kategorie: Základy společenských věd