Beseda o antisemitismu a holocaustu

p1050670Antisemitismu a holocaust – ani jeden z těchto pojmů jistě nikomu není naprosto cizí. Obě tato slova bohužel často uslyšíte ve spojení s Židy. Antisemitismus – nenávist vůči židovskému národu, existuje už po tisíciletí, na rozdíl od pojmu holocaust (v překladu „zápalná oběť“), který se objevil teprve v minulém století.
Ve jménu obou slov se konají neslýchané krutosti. Kdo dal k těmto nelidským činům pokyn? Kde a hlavně kdy byly páchány? Všechny tyto otázky nám objasnily paní Jana Hlávková a paní profesorka Zuzana Skácelová, která na vlastní kůži zakusila atmosféru pracovního tábora. Jako devítiletá utíkala s rodiči před nacisty přes celé Slovensko poté, co její teta a strýc byli násilně deportováni do koncentračního tábora Osvětim, přímo do plynové komory.
Studenti semináře z dějepisu a MKV (multikulturního semináře) měli opět možnost slyšet holé svědectví člověka, který zažil něco pro ně naprosto nepředstavitelného. Přibližně dvouhodinová prezentace, jež se uskutečnila 31. května 2010 v prostorách Slezského gymnázia v Opavě, přinesla mnoho nových informací. Od dějin židovského národa přes jeho kulturu a zvyky až po krutost, která byla vůči němu uplatňována. Ani jedna ze jmenovaných žen nám však nedokázala odpovědět na jednu jedinou otázku: „Proč to všechno bylo?“ Snad proto, že byli Židé schopní a vzdělaní? Proto, že vlastnili majetek a uměli zacházet s penězi? Protože se jejich víra odlišovala od ostatních? „Ale je to důvod zabíjet?“ Přesně tak se ptala paní Skácelová sama sebe v průběhu svého proslovu.
Na závěr jsme byli vyzváni, abychom nebyli lhostejní k tomu, co se děje kolem nás. Stejnou myšlenku vyřkl i Nicholas Winton v dokumentu, který jsme nedávno zhlédli: „Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení druhých. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, jež trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žil vzorně pasivním způsobem a nekonal zlo.“ Také tato slova jsme si připomněli v souvislosti s naší besedou o antisemitismu a holocaustu.
Beáta Baranová, 3. D

Kategorie: Dějepis, Základy společenských věd