Nicholas Winton – Síla lidskosti

Ve středu 12. května 2010 se žáci naší školy vypravili do kina. Ne však za zábavou, ale spíše za poučením. Zhlédli jsme společně dokumentární film věnovaný poselství lidskosti. Jeho ústřední postavou byl bývalý anglický bankovní úředník Nick Winton. Své úspory se rozhodl v roce 1938 devětadvacetiletý muž vložit do poznání vzdáleného Československa. V Praze ho šokoval neblahý osud vystěhovalců ze Sudet. Zvlášť nejasná budoucnost českých a také slovenských dětí ho přiměla k činu. Napsal mnoho dopisů, jimiž oslovil vlády a různé organizace řady zemí. Žádal o azyl pro tyto děti. Vstřícnost projevily pouze Velká Británie a Švédsko. Winton zorganizoval odjezd pro 669 dětí z Protektorátu. Poslední naplánovaný vlak se dvěma sty jedenapadesáti dětmi už fašisté z Prahy nepustili – psalo se totiž 1. září 1939.
Padesát let se Nicholas Winton o svých předválečných aktivitách nikomu nezmínil – dokonce se obviňoval, že zklamal, když nedokázal zajistit odjezd těm posledním dětem. Pak agendu adopce československých dětí v britských rodinách našla na půdě ve starém kufru Wintonova manželka.
Nedlouho poté byl Nick Winton pozván do diskusního pořadu britské televize a zde se – dopředu neupozorněn – setkal s řadou těch zachráněných dětí, nyní dospělých, kteří zaplnili prostory studia. Chvíle jímavá ještě po letech a pro nás zprostředkovaná filmovým záznamem. Nechyběly slzy.
„Wintonovy děti“ žijí, vykonávají řadu zajímavých povolání a po celý život se snaží dluh, který mají vůči svému zachránci, splatit tím, že také pomáhají druhým. Řídí se krédem Nicholase Wintona – nestačí zlo nepůsobit, ale je třeba tam, kde zlo odhalíme, účinně proti němu zasáhnout. A to je námět k zamyšlení pro každého z nás.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis, Základy společenských věd