Beseda s přímým účastníkem bojů 2. světové války

p1050384Učit se o bitvách druhé světové války z učebnic je rozhodně jiné, než slyšet tato fakta z úst pamětníků. O skutečném štěstí proto mohou hovořit studenti Slezského gymnázia v Opavě, kteří dne 13. května 2010 na vlastní uši vyslechli vyprávění pana Mikuláše Končického, brigádního generála ve výslužbě. Pro absolventy multikulturního a dějepisného semináře bylo toto setkání jistě velkou ctí.
Pan generál je totiž posledním žijícím českým tankistou, který osvobozoval Ostravu. V řadách 1. československého armádního sboru sloužil jako velitel tanku. Je obdivuhodné, že i přes svůj požehnaný věk se stále účastní besed a přednášek, kde se dělí o své zážitky z války s generacemi o mnoho desítek let mladšími. Studenti vyprávění pana generála tiše naslouchali a s jakousi pokorou si ukládali jeho slova do paměti. Tyto nabyté vědomosti jim jistě zůstanou v hlavách po delší dobu, než kdyby je načetli někde z učebnic. Využijí je dále ve svém životě a udělají si na věci vlastní názor. Nejsou to pro ně nyní jen nějaká slova, která kdosi napsal do knih. Teď je to opravdový, živý příběh, který jim byl popsán člověkem, jenž se skutečně účastnil 2. světové války.
Pan Končický je také zachycen na fotografiích v expozici Československo po Mnichovu, jejíž 3. část byla věnována československým jednotkám v zahraničí v době 2. světové války. Tato výstava byla instalována od 10. do 14. května 2010 v prostorách Slezského gymnázia v Opavě. Připravila ji – stejně jako předchozí části – členka havířovské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu paní Ludmila Václavíková. Ve svém volném čase sbírá informace a výpovědi, zpracovává je, aby je mohla předat dál mladým lidem.
Je milé, že starší generace usiluje o to, aby zůstaly v myslích zachovány ty etapy dějin naší země, které se nesmí opakovat, a že mladí tyto skutečnosti akceptují, zamýšlí se nad nimi. Pamětníci jim pomáhají dospět k závěru, že je důležité udělat vše proto, aby opakování podobných událostí v budoucnosti zabránili.
Beáta Baranová, 3. D

Kategorie: Dějepis, Základy společenských věd