Výlet do vyšších dimenzí

copy_img_1816Ve středu 14.4.2010 proběhla na naší škole přednáška doc. RNDr. Josefa Molnára, CSc. na téma: Nechybí nám geometrická představivost? Posluchači z řad studentů i hostů nejprve testovali svou geometrickou představivost v dvourozměrném prostoru. Pan docent brzy zjistil, že ani třetí rozměr nám nečiní problémy a pozval nás na výlet do vyšších dimenzí. Prováděli jsme řezy objektů ve čtyřrozměrném prostoru a výsledky črtali na papír (tedy dvojrozměrně).
A závěr? Kdo si myslí, že mu geometrická představivost nechybí, tak si směle může přidat aspoň jednu dimenzi!

Mgr. Martin Kovář

Kategorie: Matematika