Sami sebou

Když je vám osmnáct nebo ještě míň, pojem totalita vám takřka nic neříká. – A proč by měl? – Víte jen, že totalita u nás skončila o pár let dříve, než jste se narodili. Sem tam se o tom období zmíní rodiče, učitelé nebo něco pochytíte v televizi. Nějaké matné představy máte, ale nic hmatatelného to není.
Přiblížit či lehce osvětlit tuto pro nás tajemnou dobu není vůbec jednoduché. Proto si myslím, že seminaristé multikulturního vzdělávání ze 3. ročníku zvládli výborně nelehký úkol a svým vrstevníkům ukázali pomocí prezentací a scének, jakým směrem se mohl vyvíjet život v totalitárním režimu. Dozvěděli jsme se, že vliv KSČ byl všudypřítomný. Probíhalo cenzurování reklam, hudby i knih. Z reklam, jež jsme měli možnost zhlédnout, jsme pochopili, že konkurence v totalitární době byla mizivá, a proto nikdo nepotřeboval své spoty upravovat speciálními efekty. Ruský vzor nás neustále obklopoval, veškerá technika i móda byla východně orientovaná a základem ideologie „strany“ byl výhradně marxismus a leninismus. Vykonstruované procesy s politickými vězni byly na denním pořádku. Seminaristé si dokonce připravili scénku o procesu s doktorkou Miladou Horákovou. Filmový dokument nám ukázal, že tajná policie dokázala neskutečně znepříjemnit životy signatářů Charty 77. Také vycestovat v té době za hranice byl úkol hodný mistrů. Největší poctou, které se člověku mohlo dostat na poli sportu, byla účast na spartakiádě. Na píseň Michala Davida Poupata nám třeťačky v dresech předvedly „švarný“ spartakiádní tanec s praporky.
Studenti si mohli uvědomit, jakou mají „kliku“ v tom, že se mohou svobodně vyjadřovat a rozvíjet se, jak si přejí sami, ne jak určí režim. Prostě můžou být „Sami sebou“ a to také bylo hlavní heslo dne 30. března 2010, kdy se celé SGO ohlédlo za totalitou.
Beáta Baranová, 3. D

Den Sami sebou v České televizi, od 15.23 do 17.40
Den Sami sebou v Českém rozhlase
Den Sami sebou v Opavském a Hlučínském deníku
Křížem krajem ze dne 8. 4. 2010 v Českém Rozhlase

Kategorie: Dějepis, Základy společenských věd