Ostrava v době Protektorátu

p1040782Ve dnech 15. a 16. března 2010 se trojice žáků našeho gymnázia zúčastnila studentské konference, která se již tradičně konala v prostorách Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Letošní 5. ročník byl zaměřen na dobu Protektorátu. Podoby Ostravy a Ostravska v tomto pro obyvatelstvo komplikovaném období nám byly předkládány v různých interpretacích. Do vstupní chodby školy žáci gymnázia Olgy Havlové umístili panely s kopiemi dobových dokumentů, fotografiemi, výstřižky z novin, plakáty. Už zde tedy bylo možno čerpat konkrétní informace.
Organizátoři tradičně spolupracují s ostravským studiem České televize. Proto na řadu přišly krátké dokumenty z doby počátku Protektorátu, dokumenty o prvním koncentračním táboře v Nisku nad Sanem nebo o mužích z Hlučínska, kteří museli nastoupit do wehrmachtu, ale například také kreslený film Pérák a SS karikující nacistické represivní síly, ale bohužel také udavačství mezi českým obyvatelstvem.
Své místo měly rovněž příspěvky renomovaných historiků. Dr. Nina Pavelčíková, profesorka Ostravské univerzity, hovořila o problémech nasazení hlučínských mužů do německé armády, Dr. Mečislav Borák, profesor Slezské univerzity Opava, nás poučil o perzekuci vůči židovskému obyvatelstvu od počátků vytvoření Protektorátu Čechy a Morava.
Zajímavé informace nám poskytla i prezentace Mgr. Marcela Mahdala – přehledně nás krok za krokem provedla celým Protektorátem.
Přesvědčivě a emotivně k nám promluvili pamětníci událostí 2. světové války. Pan Miroslav Knopp sklidil zasloužený potlesk pro otevřenost své výpovědi, v níž se neostýchal použít „tvrdá“ slova, která provázela jeho totální nasazení. Hlasová indispozice nám bohužel nedovolila sledovat projev spisovatele Oldřicha Šuleře – pro jeho vzpomínky tak budou muset zájemci sáhnout k autorovým románům.
V druhém odpoledni jsme se všichni vypravili ještě do Památníku 2. světové války v Hrabyni. Přivítala nás ředitelka Jana Horáková, která mnohými slovy osvětlila funkci této instituce. Pak se slova ujal poslední z hostů konference generál Mikuláš Končický. Stejně jako ostatní pamětníci i on předložil řadu vzpomínek a úvah. Na závěr setkání jsme si ještě prohlédli expozice Památníku.
Součástí konference jsou vždy také žákovské příspěvky a studentská dílna. Letos nám byly představeny exponované osobnosti Protektorátu, zvláště pak odboje. Dále žáci pořádajícího gymnázia zachytili vzpomínky svých prarodičů na válku a Protektorát. V dílně se pracovalo s dobovými materiály. My konkrétně jsme se zúčastnili pokusu o rozbor Ortenovy poezie a básní Josefa Čapka, které vznikly za jeho pobytu v koncentračním táboře. Poselství nejen těchto textů, ale celé studentské konference je podstatné pro každého člověka. Proto jsme rádi, pokud jste dočetli až sem, a žádáme vás o to, abyste se nad tématem letošního ročníku ostravského setkání žáků gymnázií také sami zamysleli.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis