Olomoucký fyzikální kaleidoskop opět slavil úspěch

2010. 01. 27. – Rok se s rokem (a čtvrt) sešel a my jsme se opět vydali do Olomouce na tradiční olomoucký fyzikální kaleidoskop, který pořádá Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci. Zpočátku to sice vypadalo, že se do Olomouce vydají jen dva tři nejzaujatější, ale nakonec se potvrdilo, že fyzika táhne masy. Celá obrovská skupina studentů naší školy se brzy ráno nasoukala do vagónu vlaku. Nebudu prozrazovat kolik studentů se na cestu vydalo, ale snad jen naznačím, že jejich počet byl roven třetí mocnině největšího sudého prvočísla – a to už je síla! 🙂
Po pohodové cestě jsme – stále ještě brzy ráno – vystoupili v Olomouci. Zjistili jsme, že i tady dosud vládne paní Zima a pochodovým krokem se v mrazu vydali do nové budovy PřF UPOL. Ta nás upřímně ohromila svou nezyklou a na dnešní krizovou dobu nezvykle rozmáchlou architekturou (rozpočet byl prý přes miliardu korun). Nicméně přijeli jsme zde na přednášky a tak jsme se na ně vydali. Prof. Kulhánek a „jeho“ temná hmota a temná energie, nebo dr. Křivánek se svými nanotrubičkami v nás zanechali velký dojem. Ten byl umocněn návštěvou laboratoří, kde jsme mohli zhlédnout nebo být rovnou přímými účastníky mnoha experimentů. Poté jsme se místní dopravou přesunuli do blízkosti Olomouce, kde sídlí ústav nanotechnologií. Nelitovali jsme vynaložených peněz ani času, neboť tato návštěva předčila naše očekávání. Jen namátkou: supravodivý supersilný magnet, elektronové mikroskopy, prozařovací mikroskopy, levitující magnet kusem feromagnetické látky o teplotě pouhých 77 kelvinů (-196°C), dusíková bomba…
Celá osmička statečných absolvovala nadšeně celý program. Do Opavy jsme odjižděli zase o něco poučenější a rozhodně velice spokojeni. Podobné akce přírodní vědy potřebují jako sůl – přejme si, aby jich bylo více.

10_01_21_Fyzikální kaleidoskop

Kategorie: Fyzika