Angličtináři soutěžili a byli úspěšní

V měsících lednu a únoru letošního roku proběhlo na naší škole několik soutěží pořádaných předmětovou komisí anglického jazyka.

První z nich byl již 5. ročník tradičního překladatelského klání Translator Of The Year. Studenti si mohli, jako každý rok, vyzkoušet své schopnosti v překladu prózy či poezie. V oboru poezie se zúčastnilo 7 studentů,  prózu si zvolilo 8 soutěžících. Porota složená z vyučujících Aj se shodla na následujících výsledcích:

V oboru poezie na 3. místě skončily  2 studentky, a to Gabriela Křesťanová z 3.E a Monika Langerová ze 4.A,  2. místo vybojovala Lenka Gollová z 1.B a vítězkou se stala, a tím obhájila loňské vítězství, Tereza Štifnerová ze 3.B.

V kategorii prózy 3. místo zaujala Michaela Večerková z 3. A, na 2. místě skončila Lenka Pompová z 3. B a vítězství připadlo stejně jako minulý rok Janu Kosterovi z 2. A.

Všem zúčastněným děkujeme za účast, nejlepším blahopřejeme a upřímně obdivujeme jejich schopnosti a práci s jazykem.

Leden a únor jsou každoročně také „olympijskými“ měsíci pro cizí jazyky, takže i letos v lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčatnilo 42 studentů a z nich po písemné části postoupilo 11 nejlepších do ústní části. Z těchto vybraných studentů si nejlepší umístění vybojovali tito:

3. místo Jiří Holuša z 3. B, 2. místo Benedikt Říčný z 3. D a 1. místo a vítězství získal Jan Kostera z 2. A.

Nejlepším blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a všem ostatním děkujeme za velmi pěkné výkony, které svědčí o tom, že na naší škole máme širokou základnu studentů se solidní znalostí angličtiny.

Jan Kostera a Benedikt Říčný poté reprezentovali naši školu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce, která se konala 9. 2. 2010, a oba naši reprezentanti dosáhli obrovského úspěchu, neboť Benedikt Říčný obsadil 2. místo a Jan Kostera zvítězil, a bude tedy reprezentovat celý okres v krajském kole olympiády v anglickém jazyce, které se koná 22. 3. 2010 v Ostravě. Přejeme mu co nejlepší umístění ve velmi těžké konkurenci, které tam jistě bude muset čelit.

Kategorie: Cizí jazyky