Studentky 4. B uspěly u zkoušek Zertifikat Deutsch

Přestože jsou 2. cizí jazyky  ( FJ, NJ, RJ, ŠJ) v nevýhodě kvůli nižší dotaci vyučovacích hodin a menšímu zájmu studentů, našlo se několik studentek, které se po náročné přípravě  přihlásily ke složení certifikátu německého jazyka Zertifikat Deutsch.         

Úspěšné zvládnutí certifikátu vyžaduje splnění několika podmínek. Studenti musí porozumět čtenému textu, a to celkem třem náročným textům, dále musí splnit úkoly u třech poslechových textů a 1. část certifikátu završí samostatným písemným projevem.
Po této písemné části absolvují zájemci o certifikát druhou – ústní část.           

Nikola Hrubá, Gabriela Martinčeková, Gabriela Rybková, Michaela Slaná a Veronika Solnická (studentky 4. B) odvahu našly, tvrdě na sobě pracovaly, zkoušky úspěšně složily a jsou tedy držitelky mezinárodního certifikátu Zertifikat Deutsch.       

GRATULUJEME!!!

Věříme, že tento úspěch bude motivovat vás ostatní ke studiu nejen angličtiny, ale i 2. cizích jazyků!   

 

Mgr. Monika Martínková

Kategorie: Cizí jazyky