PŘEDSTAVUJEME VÍTĚZKY OLYMPIÁDY V ČEŠTINĚ

Každoročně jsou zimní měsíce spojeny s jazykovými soutěžemi. V tomto roce jako první proběhlo školní kolo olympiády z češtiny. Zájem  byl tradičně obrovský – dokonce i mezi studenty posledního ročníku. Soutěž má téměř stabilní náplň i průběh: první část tvoří úkoly jazykové, druhou pak zaujímá slohová práce na zadané téma.

Letos porota (Mgr. Dočekalová a Mgr. Weiglhoferová) ocenila  – podle daných pravidel – následující studentky a studenty:

 

1. místo a postup do okresního kola

L. Šimková (4. A) a T. Šustková (3. A)

 

2. místo

L. Pompová (3. B) a P. Schreier (1. C)

 

3. místo

L. Kubín (3. B)

 

Zvláštní cena poroty za originalitu slohové práce

D. Bezděk (2. C)

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Vítězkám přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se uskuteční 15. března 2010 v naší škole. 

Mgr. Zita Dočekalová

Kategorie: Český jazyk