Blesky na Slezském gymnáziu

I tak by se dal nazvat páteční program, který 8. ledna 2010 pro zájemce z řad studentů i pedagogů zorganizoval zástupce ředitelky školy Mgr. Karel Kučera. Ale vlastně se ani tolik neblýskalo, neboť jsme byli poučeni, že s blesky se šetří a že s nimi už to není to pravé ořechové.
Tak alespoň cvakaly spouště. To už je holá skutečnost. Protože ti, kteří se v dějepisné učebně sešli, se chtěli co nejvíce poučit o správném používání fotoaparátu. Úvod byl zvláštní: dozvěděli jsme se, že hlavně záleží na pevném postoji, klidném dechu (popř. jeho zádrži) a na železném a nehybném sevření přístroje, a to prosím v obou rukou! Prostě žádné frajeřinky jednoruč. Ani u profesionálů.
A pak se na nás sypaly údaje. Sestávaly povětšinou z písmen A, M, P, S či jim podobných, k nimž byly přiřazovány významy. Bohužel jsme zjistili, že většina našich fotoaparátů vyžaduje nastavení požadovaných hodnot přes menu, a že se tudíž naše fotografování trochu protáhne. Začali jsme ale rozumět číselným hodnotám, které na nás jukají z displeje po polostisku spouště a jimž jsme až dosud nepřikládali valnou pozornost. Nejpoutavější bylo nastavování bílé, neboť v hledáčku se nám při různých kritériích svět měnil doslova před očima.
Užili jsme si také mnoho legrace, když jsme na ne úplně nejkvalitnějších fotografiích hledali chyby, jichž se autor dopustil. A pak minuty téměř posvátného ticha nad snímky, které zohledňovaly pro každého fotografa posvátný zákon zlatého řezu.

Kategorie: Help P3, Studentský parlament, Volnočasové aktivity