4. ročník Dějepisné soutěže

sk6Začátkem prosince se zájemci o historii sešli hned v několika učebnách Slezského gymnázia, aby zde odpovídali na „záludné“ otázky školního kola letošního ročníku Dějepisné soutěže. Z více než padesáti zúčastněných mohli do krajského kola postoupit pouze dva nejlepší. Mezi „historickou“ elitou z 12 gymnázií Moravskoslezského kraje nás zastupovali Štěpánka Kukolová (4. C) a Martin Batko (3. A).
Krajské kolo bylo za účasti 22 studentů a jejich pedagogického doprovodu zahájeno v pátek 22. ledna 2010 úderem deváté. Prostory Ústavu historických věd Slezské univerzity poskytly vhodnou kulisu a motivovaly shromážděné k co nejlepším výkonům. Klání zahájil krátkým proslovem PhDr. Martin Čapský, který ocenil zájem přítomných o dějiny i soutěž samotnou a popřál soutěžícím mnoho úspěchů. Ještě jsme zhlédli motivační film představující osobnost prezidenta – osvoboditele T. G. Masaryka a mohli jsme se zakousnout do testových úloh.
Něž byly všechny práce vyhodnoceny, zbýval čas na návštěvu expozic Slezského zemského muzea v Opavě. V jeho hlavní výstavní budově se mnozí ocitli poprvé, ale jistě je toto setkání s historií inspiruje k dalším zájezdům do této významné opavské kulturní instituce. Na tomto místě se sluší připojit poděkování vedení našeho muzea, které umožnilo bezplatnou prohlídku.
Do 2. části soutěže postoupilo jen osm nejlepších – 2 dívky a 6 chlapců. Je potěšitelné, že mezi finalisty se probojovala naše Štěpánka Kukolová, Martin Batko obsadil deváté, tedy bohužel první nepostupové místo. Klání nabralo na obrátkách. Nyní museli naši soutěžící odpovídat na otázky odborné poroty, složené ze studentů a doktorandů Slezské univerzity. Zde už Štěpánka neměla tolik štěstí, aby se ocitla mezi třemi nejlepšími. 1. místo obsadil Tomáš Vachutka z Gymnázia v Ostravě-Zábřehu, Volgogradská ul., druhá příčka patří Michalu Przeczkovi z Gymnázia v Třinci a na bronzovou pozici dosáhl Jakub Honěk z Mendelova gymnázia v Opavě.
Úspěch soutěže, kterou Slezské gymnázium spolupořádá, nás jako organizátory těší. Její 4. ročník osvědčil náročnost a kvalitu. Již nyní se zamýšlíme nad tématem budoucího pokračování a zanedlouho nás čeká příprava 5. ročníku, k jehož absolvování srdečně zveme.
Mgr. M. Hrstková

Kategorie: Dějepis