Euroduel ve finále

Po usilovné práci, sepisování argumentů, studiu témat a problematik, po workshopu a bezpočtu diskuzí nanečisto jsme se dostali až k samotnému konci projektu – k finále. Konalo se 19. listopadu 2009 v nové aule VŠB-TU v Ostravě. Střetli jsme se s ostravským týmem Sedmička a hovořilo se na téma „Přijetí Východního partnerství jako předstupně členství v EU“. Z dvouhodinového debatního večera nakonec vyšel vítězně tým soupeřů. V určitém slova smyslu jsme však zvítězili i my, což dokázal ohromný potlesk našich spolužáků, kteří nám přijeli fandit.

Za podporu našeho týmu a pomoc s realizací projektu děkujeme paní Tkáčové. Náš velký dík rovněž patří panu Kučerovi, který s námi ochotně trávil svůj volný čas a zdokonaloval nás v rétorických schopnostech, strategiích debat a sestavování argumentů. A naše poděkování patří i spolužákům, kteří s námi do Ostravy jeli jako publikum a díky nimž proběhl celý večer v důstojném duchu.

Myslím, že budu mluvit za celý tým, když řeknu, že jsme udělali obrovský kus kvalitní práce. Není žádná legrace napsat deset stran dlouhý „position paper“ a zahrnout do něj veškeré argumenty. Děkuji celému týmu, že do toho šel s plným nasazením a obětoval přípravě hodiny svého volného času. Výsledky opravdu stály za to. Mluvit před celou aulou, kde seděla stovka lidí, byl velký zážitek. I přesto, že jsme se nestali vítězi, obstáli jsme před publikem se ctí a dokázali to, o čem vlastně celý projekt byl – prezentovat sebe a své názory, mluvit před publikem, reagovat a schopně argumentovat.

Více informací o celém projektu, včetně videozáznamu a dokumentů naleznete na www.euroduel.cz

Dodáváme ještě, kteří studenti Slezského gymnázia se ocitli v debatním kotli:
Natálie Benková (4. A)
Denisa Lešková (4. A)
Monika Langerová (4. A)
Alžběta Vitásková (4. A)
Tomáš Hrstka (4. B)
Tereza Růžičková (3. E)
Václav Pravda (3. E)

Za tým Monika Langerová

09_11_19 Euroduel

Kategorie: Základy společenských věd