Dny otevřených dveří a přijímací zkoušky ve školním roce 2009/2010

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 8.12.2009 a 5.1.2010 od 14.30 do 17.30 hod.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 22.4. a 23.4.2010.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z OSP budou zahájeny v prvním únorovém týdnu 2010.

Kategorie: Zájemci o studium