Putování po československém pohraničním opevnění

p1020832V pátek 11. září 2009 se žáci Slezského gymnázia Opava vydali na zajímavou exkurzi po linii československého prvorepublikového opevnění, které tvoří neodmyslitelnou součást našeho regionu. Organizátorem byla Československá obec legionářská a Matice slezská. Na cestu jsme se vypravili obohaceni řadou informací o politice meziválečného období. Na naší škole totiž vystoupil pan Martin Pavlíček, který v úvodní přednášce načrtl mezinárodní problémy doby a vedle toho se věnoval řadě technických detailů u různých typů pevnostních staveb. Teorii, byť doprovázenou obrázky, náčrtky a mapami, ale nejlépe názorně doplnila naše exkurze.
Několik okamžiků po osmé jsme vyrazili k prvnímu objektu – pevnosti OP-S 25 U trigonometru v Milostovicích. Slova se již v autobuse ujal člen Matice slezské a znalec reálií z období 2. světové války Ing. Jaromír Breuer. Informací bylo tolik, že mnozí z nás nestačili všechny vstřebat. Nejdůležitější však byl pohled z oken autobusu – viděli jsme místy až čtyřnásobnou linii tzv. řopíků i mohutné objekty pevnostních srubů, sledovali jejich rozložení, umožňující vzájemné krytí, i orientaci střílen a vějíře možného postřelování. Z toho bylo jasné, k jakému účelu měla opevnění sloužit – žádná ze střílen nesměřuje k hranicím, všechny jsou otočeny do vnitrozemí nebo pokrývají prostor mezi jednotlivými objekty. U trigonometru jsme se pozastavili nad tloušťkou stropnice srubu, která činí 2,5 metru; dozvěděli jsme se ovšem, že nepatří k nejmohutnějším.
p1020846Nyní nás čekala cesta do lokality u Darkoviček. Slezské zemské muzeum zde spravuje objekt MO-S 19 V aleji. Po rozdělení do skupin jsme s průvodci Mgr. Václavem Krejčím a panem Petrem Kuchařem prozkoumali interiér a dozvěděli se další zajímavosti. Naskytla se nám také výjimečná možnost – vstoupili jsme rovněž do interiéru další zdejší pevnosti MO-Or-S 20 U orla. Běžně se sem nedostanete a objekt si můžete prohlédnout jen zvenčí. Stalo se zde totiž několik tragických neštěstí, proto byla pevnost uzavřena. Není divu – byla zamýšlena jako součást systému a jednotlivé bunkry měly být propojeny podzemními chodbami. Ani my jsme se neubránili smíšeným pocitům, když jsme nahlíželi do téměř bezedné propasti šachty, kterou mohli vojáci sestoupit k podzemním chodbám. Nakonec se do začátku 2. světové války nepodařilo záměr uskutečnit, k propojení nedošlo. Pevnost U orla je značně poškozená, chybí zde vrcholové střelecké zvony a věže, jež dříve uzavíraly, jsou zhroucené, trčí z nich zbytky ocelových armatur a je odhalena struktura betonové směsi, jejímž autorem je Ing. Stanislav Bechyně.
Na závěr jsme se ještě vydali k dalším dvěma srubům MO-S 18 V oboře a MO-S 17 U štípek. p1020848V prvním z nich je umístěna pamětní deska Jaroslavu Švarcovi z parašutistického výsadku Tin, který se účastnil aktivit skupiny Silver A. Druhý objekt byl sovětskou armádou naplněn trhavinami a pokusně odpálen, je tedy zcela zničen už řadu let. Je u něj ale zcela výjimečná možnost sledovat stěnu ze strany násypu, kterou u jiných pevností zakrývá štěrk a hlína a tím pomáhá při ochraně i s maskováním.
Exkurze více než splnila naše očekávání a je tedy třeba vyslovit skutečně velké díky jejím organizátorům – Československé obci legionářské a Matici slezské.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis