Český rozhlas o nás!

Události regionu – 21.09.2009 17:00

Pro poslech klikněte na link:

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=01001617&br=64&s=

Zmínka o nás je od 02:56 do 04:58 (minuty).

Kategorie: Cizí jazyky