Anglický klub

Název kroužku: Anglický klub
Čas konání: sudý týden – středa (15:00 – 16:00), lichý týden – pátek (14:00 – 15:00)
Místo konání: prostory školy, učebna 136, případně jiná s audiovizuální technikou
Úroveň účastníků: žáci budou rozděleni do skupin podle úrovně; úrovni budou přizpůsobeny zadané úkoly →  může se tedy zapojit každý; různá úroveň bude rovněž prospěšná při metodě zvané „peer teaching“, kdy pokročilejší žáci pomáhají méně pokročilým
Náplň: Anglický klub se primárně zaměřuje na zlepšení konverzační dovednosti žáků. Jako podnět pro aktivitu mohou sloužit jazykové hry, diskuse o zadaném problému, reflexe písní a filmů podle výběru žáků, atd. Konverzace je pak nutně doplněna poslechovými aktivitami. Náplň kroužku do jisté míry určují sami žáci – podle zájmu se můžeme pokusit o překlad a tlumočení, experimentovat s tvorbou filmových titulků, či se hlouběji seznámit s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Organizátor: Mgr. Zdeňka Hrstková (ZdenkaHrstkova@seznam.cz)

Kategorie: Cizí jazyky, Volnočasové aktivity