Historici v kostele sv. Jana Křtitele

Dne 14. května 2009 se seminaristé dějepisu zúčastnili odborné exkurze, která měla odkrýt tajemství interiéru kostela sv. Jana Křtitele na Praskově ulici v Opavě. Referát, který měli o stavbě připraven, pozorně sledovala paní Dybowiczová ze správy objektu a v závěru doplnila některé informace i náčrt půdorysu bývalé komendy johanitů, jejíž součástí svatostánek býval. Pak už jsme se pustili do podrobného zkoumání stavby.
Protože se běžně do tohoto kostela nedá vstoupit, jsme rádi, že jsme si vnitřní dispozici a výzdobu mohli prohlédnout skutečně zblízka. Vedle moderní křížové cesty nás zaujaly především erby johanitských komturů, umístěné na opěrných pilířích, či oltářní obraz. Paní správcová nás ale upozornila i na značnou devastaci objektu a přidala informaci o nadcházejících jednáních s německými sponzory oprav.
Pak nastalo to pravé dobrodružství: nahlédli jsme do boční kaple, která byla původně spojovacím traktem, jímž se dalo projít přímo do klauzury johanitského kláštera (dnes již neexistujícího); vystoupali jsme na kůr, který přináší trochu zvláštní perspektivu pohledu do hlavní lodi kostela; zblízka jsme pozorovali detaily oltáře. To nejnapínavější nás ale čekalo, když naše průvodkyně otevřela skříň v sakristii. Původně jsme si mysleli, že pomůžeme při úklidu, protože nás požádala, abychom ze skříně vynesli kropicí konve, plastovou polici a kus molitanu. Za těmito věcmi se ale skrývala dvířka, která byla doslova cestou do jiného času. Odkryla kamenné točité schodiště, pokryté prachem a opředené pavoučími sítěmi. V uzoučkém a nízkém prostoru někteří vzpomněli na vlastní sklon ke klaustrofobii. Pak se před námi otevřela prostornější místnost zpola zaplněná odloženými církevními předměty: svícny, korouhvemi i mešními oděvy. Do hlavní lodi odtud vedla dvě široká barokní okna, která poskytla zajímavý výhled na náhrobky johanitských komturů umístěné v protilehlé zdi. Padaly nejrůznější dotazy, nakonec jsme ale stejně museli schodišťátkem sejít zase dolů.
Někteří jsme ještě poseděli v komturském slavnostním křesle. Pak nastal čas poděkovat naší průvodkyni a odebrat se zpět do školy.

Kategorie: Dějepis