Slezskému gymnáziu kralovaly přírodní vědy

Přírodní vědy – matematika, fyzika, biologie, chemie a environmentální výchova – hrály  30. 4. 2009 na Slezském gymnáziu prim.
Vybraní studenti připravili pod vedením pedagogů pro ostatní studenty a vyučující bohatý program ve znamení přírodních věd. Během celého čtvrtečního dopoledne navštěvovaly skupiny studentů jednotlivá stanoviště, kde mohl každý získat nové poznatky, nad rámec svých dosavadních znalostí, a následně si je mohl ověřit při zábavném testování. Každý přírodovědný předmět nabízel své zajímavosti, prezentace či pokusy.           
Jak likvidovat chemické látky, jak zvládnout chemické pokusy a co pro nás znamenají „éčka“ na potravinových výrobcích? Tak právě toto jste mohli poznat na stanovištích chemie.         
Fyzika konkurovala, mimo jiné, svými fyzikálními pokusy nebo obhajobami seminárních prací žáků 4. ročníku.

Také královna těchto věd – matematika- zaujala různými číselnými soustavami, hlavolamy nebo svou bohatou historií.
Své místo si vybojoval i nováček týmu přírodních věd – environmentální výchova. Prezentace ekologického kroužku a ekohry přitáhly mnohé studenty a věříme, že ekologický kroužek tak získá nové příznivce.     
Velkým lákadlem byla bezesporu biologie. Posuďte sami!       
Znáte pojmy dendrologie či etologie? Tak po návštěvě stanovišť s tímto označením už víme, že dendrologie se zabývá dřevinami a etologie chováním živočichů. A komu z nás se podaří ocitnout se v blízkosti hadů, a dokonce si na ně sáhnout? Nejvíce ovšem studenty zaujalo pozorování orgánů skutečného čerstvě zabitého prasete. Nelze vyjmenovat všechna stanoviště, kterými studenti mohli projít, bylo jich opravdu mnoho a všechna byla velmi zajímavá.       
Den přírodních věd proběhl ve velmi pozitivní a tvůrčí atmosféře. Veškeré úsilí studentů
i pedagogů, kteří se podíleli na přípravě, se tak zúročilo. Těšme se tedy na další ročníky Dne přírodních věd a věřme, že vyučujícím i žákům vydrží nadšení při organizování tak náročného projektového dopoledne.

09_04_30_Den prirodnich ved

Kategorie: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika