Mistři renesance v 1. A

dsc05929.jpgVe dnech 6. a 17. dubna 2009 čekala žáky 1. A výuka literatury s překvapením. V těchto dnech nevstoupila do učebny češtinářka sama, ale vždy ve společnosti dalšího vyučujícího. A žáci museli přehodit výhybky svého myšlení do cizího jazyka. V prvním termínu se totiž vyučovalo o Shakespearovi a samozřejmě anglicky, v druhé hodině pak zněla vedle angličtiny ještě španělština, protože na řadu přišel Cervantes.
Shakespeare se nejprve představil jako člověk – powerpointová prezentace nám otevřela pohled do Stratfordu, prohlédli jsme si podobiznu paní Anne, přenesli se mezi herce lorda komořího, usedli v divadle Globe, abychom se vrátili zpět do autorova rodného města a pohleděli na jeho náhrobek.
V další části hodiny jsme se pak věnovali shakespearovskému sonetu – Sonet 130 jsme vyslechli v podání britského herce Allana Rickmana a pak jsme postupovali podle pracovního listu v odhalování tajemství textu tohoto díla. Pověděli jsme si také o některých dramatikových divadelních hrách – zde jsme mohli využít vlastních zážitků z představení opavského divadla.
Cervantes zahájil jinak: polovina třídy totiž studuje španělštinu, někteří dokonce již několik let. Právě ti nejzdatnější znalci tohoto jazyka z našich řad si připravili několik výstupů ze života dona Quijota (viz fotografie v galerii). A tak učebnou zněla temperamentní španělština. Nerozuměli jsme sice každému slovu, ale něco napověděl komentář vyučujícího v angličtině a něco jsme vyrozuměli z kontextu. Výkony spolužáků se zaručeně líbily.
Ve druhé části hodiny jsme sledovali životní osudy Miguela de Cervantes, který jako voják přišel o ruku, pak upadl do zajetí a jeho vykoupení rodinu přivedlo na pokraj bídy. Ačkoli Cervantes po zbytek života usilovně pracoval a ačkoli je autorem tak pověstné literární postavy, nikdy se už z chudoby nevymanil. Prezentaci obohatily mnohé obrázky dokumentující dobu i osobnost spisovatele.
Na závěr ještě zbývá poděkovat oběma vyučujícím – Zdeňce Hrstkové a Mgr. Kamilu Plačkovi za pečlivou přípravu hodin o těchto mistrech renesanční literatury v angličtině.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Český jazyk, Cizí jazyky